page_active

Privacy en uw persoonsgegevens

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgevens.

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

 • Uw persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
 • Wij verstrekken geen gegevens aan commerciele partijen.
 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Vraag het ons.
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoongegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.
 • Als u ons na de geboorte van uw zoon of dochter een geboortekaartje stuurt, wees u er dan bewust van dat deze voor iedereen zichtbaar op het prikbord in de hal wordt opgehangen.

Privacyverklaring

Verloskundigenpraktijk Gouda gebruikt cliëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Verloskundigenpraktijk Gouda deelt cliëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Verloskundigenpraktijk Gouda bewaart cliënten gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Verloskundigenpraktijk Gouda houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen cliënten gegevens veilig voor inzage van onbevoegden.

Verloskundigenpraktijk Gouda vraagt toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Verloskundigenpraktijk Gouda informeert cliënten over de rechten van de cliënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Verloskundigenpraktijk Gouda informeert haar cliënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Verloskundigenpraktijk Gouda informeert cliënten indien zij bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Toestemmingsformulier verwerken gegevens