page_active

Nacontrole

een terugblik

Ongeveer zes weken na de bevalling mag je, als je wilt, nog één keer bij ons op het spreekuur komen voor de nacontrole. Je kunt via het telefonisch spreekuur een afspraak  maken bij de verloskundige die je graag nog een keer wilt zien. We blikken samen terug op de zwangerschap, de bevalling en het kraambed. Hoe heb je alles ervaren en hoe vond je onze zorg? Verder zijn we benieuwd te horen hoe het gaat met de baby. Zijn jullie al aan elkaar gewend? Hoe gaat het met de voeding? Ben je al naar het consultatiebureau geweest?

Controles bij nacontrole

De controles bestaan uit een bloeddrukmeting (op indicatie), het prikken van het ijzergehalte (op indicatie), het meten van het gewicht (op eigen verzoek), een controle van de buik en eventueel controle van de hechtingen.