page_active

Miskraam

Bloedverlies in de eerste 16 weken van de zwangerschap

Wanneer je tijdens de zwangerschap bloed verliest, is het normaal dat je ongerust bent. Bloedverlies in de eerste 16 weken van de zwangerschap komt voor bij 1 op de 5 zwangeren. Bij de helft van de vrouwen houdt het bloedverlies na enkele dagen op en zet de zwangerschap door. Bij de andere helft neemt de bloeding toe en ontstaat er een miskraam. Dat wil zeggen dat het vruchtje wordt afgestoten.

Wat zijn de verschijnselen van een miskraam?

Vlak voor een miskraam kunnen zwangerschapsverschijnselen zoals gespannen borsten en ochtendmisselijkheid afnemen. Een miskraam begint meestal met wat bloedverlies. De bloeding kan binnen enkele uren tot dagen toenemen. Je verliest daarbij ook stolsels en stukjes weefsel (baarmoederslijmvlies). Kort voordat je het vruchtje verliest, kan de bloeding hevig zijn. Omdat het vruchtje vaak nog heel klein is, wordt het bij veel miskramen niet opgemerkt. Nadat al het weefsel is afgestoten, neemt het bloedverlies af tot het na enkele dagen is gestopt. Soms is er nog een aantal weken een klein beetje bloedverlies. Een miskraam gaat vaak gepaard met pijn zoals bij een menstruatie of wee├źnachtige pijn in de onderbuik. In sommige situaties wordt op een echo ontdekt dat het embryo niet meer leeft, terwijl er nog geen bloedverlies is geweest. Je kunt dan binnen enkele dagen (soms weken) een bloeding verwachten waarbij het vruchtje vanzelf wordt afgestoten.

Kun je iets doen om een miskraam te voorkomen?

Je kunt een miskraam niet voorkomen of tegenhouden. Niet met medicijnen en ook niet met bedrust. Een miskraam wordt niet door lichamelijke inspanning veroorzaakt, zoals door rennen, vrijen, vallen, fietsen, paard- of motorrijden. Er is geen reden om je ergens schuldig over te voelen. Een miskraam wordt meestal veroorzaakt door een afwijking van het embryo. Het embryo kan door deze afwijking niet meer groeien en wordt afgestoten. De oorzaak hiervan is meestal een chromosoomafwijking die bij de bevruchting is ontstaan. Deze chromosoomafwijking is zelden erfelijk en meestal zijn er dus geen gevolgen voor een volgende zwangerschap.

Hoe gaat het verder?

Bloedverlies in de eerste drie maanden van de zwangerschap hoeft niet altijd op een miskraam te wijzen. Hoe het verder gaat is niet te voorspellen. Het is niet direct te zien of het vruchtje nog leeft of is afgestoten. Een zwangerschapstest is niet zinvol. De uitslag van de test kan namelijk na het afstoten van de vrucht nog enige tijd (twee maanden) onterecht aangeven dat je nog zwanger bent. Veel vrouwen geven er de voorkeur aan af te wachten hoe het verder verloopt. Als je hiervoor kiest, spreken we met elkaar af wanneer we telefonisch contact hebben met elkaar of we maken een afspraak op de praktijk.