page_active

Echo

Je baby voor het eerst op beeld

Bij onze verloskundigenpraktijk vindt standaard een termijnecho plaats rond de tien weken. Dit is een bijzonder moment, waarbij je je baby voor het eerst in beeld ziet.

Ook kunnen je kiezen voor twee echo onderzoeken, de dertien-weken-echo en de 20-weken-echo. Meer hierover informatie hierover vindt je hier.

Een echo is vooral bedoeld om te controleren of de organen van je kindje goed zijn aangelegd en om te kijken of je kindje goed groeit.

Is er een medische indicatie, zoals twijfel over de groei, ligging of bloedverlies? Dan krijg je uiteraard extra echo’s wanneer nodig. Bovendien kun je op eigen kosten een pretecho laten maken.

Echopraktijk

 

Verloskundigenpraktijk Gouda maakt zelf termijnecho’s. Voor complexere onderzoeken, zoals de twintigwekenecho, verwijzen we door naar  Inzwang Echografie.

Vergoeding Echo

De verzekering vergoedt standaard per zwangerschap de termijnecho, dertien-weken-echo en de twintig-weken-echo. Ook als er een medische indicatie is voor een extra echo, wordt deze vergoed door de verzekering.

Groeiecho’s

Een gezonde groei van het kind tijdens de zwangerschap is belangrijk voor een goede ontwikkeling. Groeivertraging daarentegen verhoogt het risico op sterfte en ernstige ziekte van pasgeboren baby’s. Om een vermoeden van groeivertraging op te sporen worden groeiecho’s gemaakt. Een groeiecho vindt plaats in de laatste drie maanden van de zwangerschap. Hierbij wordt onder andere het gewicht van de baby geschat. Dit gewicht wordt vergeleken met wat een baby normaal gesproken gemiddeld weegt tijdens de laatste drie maanden. Bij een veel lager gewicht dan
gebruikelijk is er sprake van een vermoeden van groeivertraging.

Sommige verloskundigenpraktijken bieden standaard groeiecho’s aan, ook als daar geen medische reden voor is. Soms vragen vrouwen zelf om een extra groeiecho, omdat ze zich ongerust maken. Steeds vaker worden groeiecho’s dus standaard uitgevoerd om groeivertraging op te sporen.

Wetenschappelijk onderzoek
De IRIS studie (voluit: de IUGR (intra uterine growth restriction) Risk Selection Study) heeft de effecten van deze standaard groefecho’s onderzocht De studie is uitgevoerd onder ruim 13.000 vrouwen bij 60 verloskundigenpraktijken. Het aanbieden van standaard groeiecho’s werd vergeleken met de huidige gebruikelijke zorg, waarbij een groeiecho alleen om een medische reden wordt uitgevoerd.

In de groep vrouwen die standaard groeiecho’s kregen kwamen ernstige gezondheidsuitkomsten bij 1,7% van de kinderen voor. Bij de groep vrouwen die echo’s om medische redenen kregen had 1,8% van de pasgeborenen ernstige gezondheidsuitkomsten, zie Figuur 1.

Resultaat onderzoek
Het standaard aanbieden van twee groeiecho’s in de laatste drie maanden van de zwangerschap leidt niet tot betere gezondheidsuitkomsten voor baby’s. Het is voldoende om alleen te kiezen voor een groeiecho als de verloskundige (of gynaecoloog) hiervoor een medische reden ziet.
Bovendien zijn er mogelijk twee nadelen van standaard groeiecho’s.
Ten eerste is er een grotere kans op keuze voor het onnodig kunstmatig en te vroeg opwekken van de bevalling (in te leiden).
Ten tweede was bij standaard groeiecho’s vaker sprake van een onterecht vermoeden van groeivertraging voor de geboorte. De kans op vals alarm wordt dus groter. Hierdoor worden vrouwen mogelijk onnodig ongerust gemaakt.

Samenvattend, op basis van de huidige kennis zijn er geen voordelen om zonder medische reden standaard een groeiecho te laten maken. Mede op basis van deze studie hebben wij besloten om bij ons in de praktijk geen standaard groefecho’s aan te bieden. Wanneer hier een medische reden voor is doen wij dit natuurlijk wel.

Hier vind je nog een filmpje met de informatie uit de IRIS studie