ZwangerFit en MamaFit bekkenfysiotherapie Rayer Healthcare / GHZ

Terug naar pagina Cursussen

Actieve begeleiding voor vrouwen tijdens en na hun zwangerschap

Wat is ZwangerFit®?
ZwangerFit® is een eigentijdse cursus voor de zwangere en de pas bevallen vrouw en haar partner. In deze vernieuwde opzet van zwangerschapsbegeleiding is de jarenlange ervaring op het gebied van de zwangerschapsgym gebundeld met de laatste inzichten over zwangerschap, bekkenpijn en bekkenbodem(dys)functies. Door de specifieke deskundigheid van de docent kan elke vrouw in haar zwangerschap en in de periode daarna, zo optimaal mogelijk begeleid worden.

Voor wie is ZwangerFit®?
ZwangerFit is bedoeld voor iedere vrouw vanaf de 16e week in haar zwangerschap. Er is een MamaFit-groep vanaf de 6e week na de bevalling. Deze vroege start heeft als voordeel dat de conditie en spierkracht van de spieren langer behouden blijven en er al vroeg in de zwangerschap preventief getraind kan worden met bekken- en bekkenbodemspieren. Advies betreffende bekken en bekkenbodem kan eveneens al in een vroeg stadium van de zwangerschap gegeven worden. Na de zwangerschap kan op een goede manier begonnen worden met bewegen.

Waar bestaan de lessen uit?
Er vindt een intake plaats bij iedere vrouw die zich opgeeft voor de cursus. De lessen zijn opgebouwd uit een praktijk- en een theoriegedeelte.

De praktijklessen hebben een vaste opbouw:
• De warming up en lichte fitheid training ter verhoging van de conditie.
• Gerichte oefeningen voor versterking en coördinatie van diverse spiergroepen.
• Speciale aandacht wordt besteed aan de coördinatie, stabilisatie en spierversterking in en rond het bekken.
• Er wordt geëindigd met ontspanningsoefeningen en ademhalingsoefeningen.

Tijdens de theorielessen komen veel onderwerpen aan bod, zoals goede houding en tiladviezen, bekkenbodem gebruik, adem- en ontspanningsoefeningen. De weeën tijdens de bevalling. Ook onderwerpen als thuis of ziekenhuisbevalling, de kraamtijd en borstvoeding worden besproken.

Partnerles
Tevens zal er een partnerles plaatsvinden waarin aandacht wordt besteed aan de rol van de partner bij de begeleiding van de zwangere vrouw.

Waar en wanneer?
De les wordt gegeven in de oefenzaal van de fysiotherapie van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Volg hier route 58.

ZwangerFit: Woensdag- en donderdagavond van 19.00 - 20.15 uur 
MamaFit: Woensdag- en donderdagavond van 20.15 tot 21.30 uur
 
Docent
Zwangerfit® en Mamafit worden gegeven door Marijke Kleijwegt en Margriet Blonk. Zij zijn geregistreerd bekkenfysiotherapeut.

Kosten
De kosten bedragen:
• € 200,00 voor de combinatie van ZwangerFit (intake en 12 lessen) voorafgaand aan de bevalling en MamaFit (intake en 6 lessen na de bevalling).
• € 75,00 voor MamaFit (intake en 6 lessen na de bevalling), indien men niet aan ZwangerFit heeft deelgenomen.

Uitbreiding van ZwangerFit is mogelijk voor € 50,- per 4 cursusavonden. Een deelneemster die na de bevalling niet deel kan nemen aan MamaFit, krijgt € 50,00 terug.

Vragen en aanmelden
Neem contact op met:
Rayer Healthcare
Ronsseweg 7
2803 NA, Gouda
Tel: 0182-533159
www.rayerhealthcare.nl
zwangerfit@rayerhealthcare.nl
logovpg.jpg

ANTJE
T 0182 527251
M 06 51372250


CAATJE
T 0182 550773
M 06 22351585


NEELTJE
T 0182 513594
M 06 22858585

ADRES
Ronsseweg 3b
2803 ZA Gouda


PARKEREN
Onze praktijk bevindt zich in het parkeergebied voor dagkaart en vergunninghouders.parkeerbord.jpg
Op de plattegrond is te zien waar je gratis kunt parkeren als je onze praktijk bezoekt.
plattegrond

TELEFONISCH SPREEKUUR
ma  t/m do: 8.30 - 12.30
ma: 18.00 - 21.00
Antje: 0182 527251
Caatje: 0182 550773
Neeltje: 0182 513594

HET GROENE HART ZIEKENHUIS
bel je als je ons op het vaste
en mobiele nummer niet kunt
bereiken. T 0182 505050

EMAIL
mail@verloskundigenpraktijkgouda.nl
let op: het duurt soms enkele dagen voor je email wordt beantwoord. Gebruik dit email-adres dus alleen voor niet dringende zaken
Voor medische of zorginhoudelijke vragen graag bellen naar het vaste nummer en bij spoed naar het mobiele nummer.