Borstvoeding

terug naar pagina borstvoeding

Borstvoeding is zonder meer de beste voeding voor baby's. Het bevordert een gezonde groei en ontwikkeling en heeft positieve gevolgen voor de gezondheid van zowel kind als moeder.
Baby's profiteren optimaal van de gezonde effecten van moedermelk als ze minimaal zes maanden (bij voorkeur volledig) borstvoeding krijgen. Aan ons de taak om aanstaande ouders te voorzien van objectieve feitelijke informatie over borst- en kunstvoeding, en hen in staat te stellen op basis hiervan een bewuste keuze te maken.

Net zo goed als je je zelf voorbereidt op de zwangerschap en de bevalling, is het goed je voor te bereiden op het geven van borstvoeding. Ook natuurlijke functies moeten worden geleerd en geoefend, borstvoeding geven net zo goed als lopen en praten. Weten hoe borstvoeding werkt, is hiervan het begin.

Je krijgt tijdens de zwangerschapscontroles informatie over de voordelen van borstvoeding en over de praktische zaken om met plezier borstvoeding te geven. Wij zoeken ook op dit vlak graag samen met jou naar de antwoorden op al je vragen!

Wij bevelen het bezoeken van voorlichtingsbijeenkomst(en) over borstvoeding sterk aan, tijdens de bijeenkomsten worden de verschillende aspecten van het geven van borstvoeding belicht.
In Gouda is borstvoedingsorganisatie La Leche League (LLL) actief. Zij organiseren bijeenkomsten over borstvoeding. Ook de kraamzorgorganisaties en het Groene Hart Ziekenhuis organiseren bijeenkomsten over borstvoeding.

Om de kwaliteit van onze zorg rondom borstvoeding hoog te houden, werken wij, net als de verschillende kraamzorgorganisaties en het Groene Hart Ziekenhuis volgens de 10 vuistregels van de World Health Organisation (WHO).

01. De praktijk heeft een beleid ten aanzien van de borstvoeding, dat standaard bekend gemaakt wordt aan alle betrokken medewerkers.
02. Alle betrokken medewerkers worden de vaardigheden aangeleerd die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dat beleid.
03. Alle zwangere vrouwen worden voorgelicht over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven.
04. Moeders worden binnen een uur na de geboorte van hun kind geholpen met het aanleggen van de baby.
05. Aan vrouwen wordt uitgelegd hoe ze hun baby moeten aanleggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als moeder en baby niet samen zijn.
06. Pasgeborenen krijgen geen andere voeding dan borstvoeding, tenzij op medische indicatie.
07. Moeder en kind mogen dag en nacht bij elkaar op de kamer blijven (rooming-in).
08. Borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd.
09. Pasgeborenen die borstvoeding krijgen, wordt geen speen of fopspeen gegeven.
10. Bij het beëindigen van de zorg wordt verwezen naar borstvoedingsgroepen (moedergroepen).

Als je een bewuste keuze hebt gemaakt om kunstvoeding te geven, respecteren wij uiteraard die keuze.

Meer informatie over borstvoeding:
animatiefilmpje
Via deze link kun je een animatiefilm over borstvoeding op de site van het voedingscentrum bekijken.

www.borstvoeding.nl
www.borstvoeding.com
www.lalecheleague.nl
www.borstvoedingsforum.nl
logovpg.jpg

ANTJE
T 0182 527251
M 06 51372250


CAATJE
T 0182 550773
M 06 22351585


NEELTJE
T 0182 513594
M 06 22858585

ADRES
Ronsseweg 3b
2803 ZA Gouda


PARKEREN
Onze praktijk bevindt zich in het parkeergebied voor dagkaart en vergunninghouders.parkeerbord.jpg
Op de plattegrond is te zien waar je gratis kunt parkeren als je onze praktijk bezoekt.
plattegrond

TELEFONISCH SPREEKUUR
ma  t/m do: 8.30 - 12.30
ma: 18.00 - 21.00
Antje: 0182 527251
Caatje: 0182 550773
Neeltje: 0182 513594

HET GROENE HART ZIEKENHUIS
bel je als je ons op het vaste
en mobiele nummer niet kunt
bereiken. T 0182 505050

EMAIL
mail@verloskundigenpraktijkgouda.nl
let op: het duurt soms enkele dagen voor je email wordt beantwoord. Gebruik dit email-adres dus alleen voor niet dringende zaken
Voor medische of zorginhoudelijke vragen graag bellen naar het vaste nummer en bij spoed naar het mobiele nummer.