Vastleggen medische gegevens

terug naar pagina Zwanger


Om de zwangerschapscontroles goed te kunnen uitvoeren moeten wij jouw administratieve en medische gegevens vastleggen.

Niet alleen je eigen verloskundigen, maar ook eventuele stagiaires en waarneemsters hebben toegang tot deze gegevens. Dit is noodzakelijk om op elk moment een goede verloskundige zorg te kunnen verlenen. De genoemde personen hebben, evenals wij, tegenover anderen geheimhoudingsplicht.
In de gezondheidszorg worden steeds nieuwe behandeltechnieken en therapieën ontdekt. Daarvoor is wetenschappelijk onderzoek nodig en moeten er statistieken worden opgesteld. Het is van algemeen belang dat patiëntengegevens hiervoor kunnen worden gebruikt. Ook onze praktijk stelt gegevens ter beschikking voor wetenschappelijk onderzoek. Hierbij worden alle mogelijk maatregelen getroffen om jouw privacy te waarborgen. Zo zal een onderzoeker nooit kunnen weten van welke zwangeren bepaalde gegevens afkomstig zijn. Wanneer het echter van belang is dat de onderzoeker dat wel weet, zal hij/zij eerst aan jou toestemming moeten vragen alvorens de gegevens ter beschikking worden gesteld. Mocht je desondanks bezwaar hebben tegen (anoniem) gebruik van jouw gegevens voor wetenschappelijke doelen, dan kun je dat bij ons kenbaar maken. 

Ook levert verloskundigenpraktijk Gouda gegevens aan aan Peridos.
Peridos is een landelijk systeem waarin gegevens van de prenatale screening worden vastgelegd. Peridos bevat de gegevens van zorgverleners en zorginstellingen die een contract hebben met een van de regionale centra. Deze contracten omvatten het counselen over prenatale screening, het uitvoeren van 1e trimester screening: NT-metingen en laboratoriumonderzoek (de combinatietest) en het verrichten van structureel echoscopisch onderzoek (SEO). Verder worden zorginhoudelijke gegevens vastgelegd waarmee inzage kan worden verkregen in de kwaliteit van de prenatale screening. 

Peridos is het perinatologisch dossier waarmee de acht regionale centra voor prenatale screening in Nederland ondersteund worden bij het waarborgen van de kwaliteit van de screening.
Ook jouw gegevens worden vastgelegd in deze databank. Alleen zorgaanbieders die bij jouw zorgverlening betrokken zijn, kunnen je gegevens raadplegen. Het systeem is optimaal beveiligd om je privacy te waarborgen.
 
Ook het regionaal centrum (het LUMC in Leiden) kan bij de gegevens in Peridos. Het regionaal centrum coördineert het screeningsprogramma en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering door alle betrokken zorgverleners. Daarvoor heeft het een vergunning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De screening moet aan landelijke kwaliteitsnormen voldoen. Het regionaal centrum bewaakt de kwaliteit onder andere aan de hand van de gegevens in Peridos. Ook de zorgverleners zelf zijn bezig met kwaliteitsbewaking. Soms moeten zij daarvoor onderling gegevens vergelijken. 

Je verloskundige kan je meer informatie geven over de bescherming van je gegevens. Als je dit wilt, kunnen na afloop van de screening je persoonlijke gegevens uit Peridos worden verwijderd. Zeg dit dan tegen je verloskundig zorgverlener.

Anderen dan je verloskundige en het regionaal centrum kunnen niet bij je persoonlijke gegevens. Voor statistieken, bijvoorbeeld hoeveel zwangeren van de prenatale screening gebruik maken, worden uitsluitend anonieme gegevens gebruikt. Dit betekent dat de gegevens op geen enkele wijze tot jou als persoon te herleiden zijn. Ook niet door degenen die de statistieken opstellen. Dat geldt ook voor wetenschappelijk onderzoek. Om de prenatale screening steeds opnieuw te verbeteren, is wetenschappelijk onderzoek nodig. Dat vindt bijna altijd uitsluitend met anonieme gegevens plaats. Hierbij zijn zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen getroffen opdat de gegevens niet naar jou of je kind herleidbaar zijn. In uitzonderingsgevallen zijn herleidbare gegevens voor het wetenschappelijk onderzoek nodig. Wil je niet dat je gegevens in zo’n uitzonderingsgeval worden gebruikt? Zeg dat dan tegen je verloskundig zorgverlener. Uiteraard heeft je beslissing geen enkele invloed op de manier waarop je voor, tijdens of na de screening wordt behandeld.
logovpg.jpg

ANTJE
T 0182 527251
M 06 51372250


CAATJE
T 0182 550773
M 06 22351585


NEELTJE
T 0182 513594
M 06 22858585

ADRES
Ronsseweg 3b
2803 ZA Gouda


PARKEREN
Onze praktijk bevindt zich in het parkeergebied voor dagkaart en vergunninghouders.parkeerbord.jpg
Op de plattegrond is te zien waar je gratis kunt parkeren als je onze praktijk bezoekt.
plattegrond

TELEFONISCH SPREEKUUR
ma  t/m do: 8.30 - 12.30
ma: 18.00 - 21.00
Antje: 0182 527251
Caatje: 0182 550773
Neeltje: 0182 513594

HET GROENE HART ZIEKENHUIS
bel je als je ons op het vaste
en mobiele nummer niet kunt
bereiken. T 0182 505050

EMAIL
mail@verloskundigenpraktijkgouda.nl
let op: het duurt soms enkele dagen voor je email wordt beantwoord. Gebruik dit email-adres dus alleen voor niet dringende zaken
Voor medische of zorginhoudelijke vragen graag bellen naar het vaste nummer en bij spoed naar het mobiele nummer.